foryouandyourcustomes eröffnet fünfter Standort in Amsterdam

Aufgrund der Marktbedürfnisse hat sich der Verwaltungsrat in Abstimmung mit allen Standortleitern einstimmig entschieden, einen Standort in Amsterdam zu eröffnen. Der Gründer von foryouandyourcustomers, Jonathan Möller, hat einige Zeit in Amsterdam gelebt und wurde aufgrund seiner Kompetenz im Multichannel-Business immer wieder von ehemaligen Kunden kontaktiert.

Nachdem ein Mitbewerber Insolvenz angemeldet hat, sind die Chancen in diesem Markt deutlich gestiegen. Dies veranlasst uns, den ehemaligen Kunden den Betrieb ihrer Lösungen anzubieten, zehn Mitarbeitende einzustellen und unsere Kompetenzen im hybris-Umfeld auszubauen.

Als CEO ad interim wurde Jonathan Möller ernannt, welcher gerne für Fragen zur Verfügung steht.

Neue Möglichkeiten in der bekannten Stadt.
Neue Möglichkeiten in der bekannten Stadt.

Holländische Version:

Op grond van de momentane marktsituatie heeft de raad van beheer van foryouandyourcustomers eenstemmig besloten, een filiaal in Amsterdam te openen. Jonathan Möller, de oprichter van foryouandyourcustomers, heeft geruime tijd in Amsterdam gewoond en werd door zijn competentie in het Mulitichannel-Business steeds weer door zijn vroegere klanten aangevraagd.

Na het faillissement van een concurrent zijn onze kansen in deze markt duidelijk gestegen. Dit is voor ons een aanleiding, de vroegere klanten de service voor hun applicaties aan te bieden, tien medewerkers in dienst te nemen en onze competentie op het gebied van Hybris uit te breiden.

Jonathan Möller werd tot CEO ad interim benoemd. Hij staat gaarne voor de beantwoording van vragen ter beschikking.